PŘESUN ZÁPASŮ

Zápasy ze 17. 5. 2018 (19:00 Datop – Fortip; 19:45 AC Haas – Lazaret) se přesouvají na pondělí 21. 5. 2018.